jezeri

V historii zámku Jezeří/Eisenberg se uvádí, že po Mnichovské dohodě v roce 1938 byly lobkowiczké domény rozděleny. To, co se ocitlo v okupovaném území, bylo podřízeno správě tzv. „věrné ruky“ s ředitelstvím v Bílině. Velká část mobiliáře byla před záborem Sudet odvezena do Roudnice nad Labem, ale po záboru lobkowiczkého majetku musela být vrácena na Jezeří; později byla převezena do Bíliny. V areálu se za války také nacházel prominentní zajatecký tábor.
sepp Hned v prvních dnech okupace, přesněji 9. října 1938, se usídlil na zámku štáb SS Liebstandarte Adolf Hitler, v jejímž čele stál Hitlerův oblíbenec, Oberstgruppenführer SS Sepp Dietrich (na snímku). Osobní Hitlerova standarta odešla z Jezeří již 19. října 1938 a na zámku se později usídlila jiná vojenská posádka, určená ke hlídání zajatců, kteří byli ubytováni poblíž lesního ředitelství na Jezeří. Jednalo se o Poláky, Rusy, Francouze i o potrestané německé vojáky.

zamek V roce 1943 došlo k novému využití zámku pro vězeňské účely. Byl zde zřízen zvláštní tábor pro prominentní osobnosti Sonderlager für prominente Persönlichkeiten, převážně vysoké francouzské důstojníky. Vězněni zde však byli také Němci a členové NSDAP, za různá provinění. Dále sem přišlo pracovní komando 96 mužů z koncentračního tábora Flossenbürg, pod který Sonderlager Jezeří/Eisenberg patřil. Kolem objektu byly vystavěny strážní budky, propojené drátěnými ploty a byli zde nasazeni hlídací psi. Široké okolí bylo pro obyvatele uzavřeno. Na zámku samotném bylo průměrně ubytováno asi 100 lidí. Od roku 1943 mělo tímto táborem projít asi 238 mužů. Mezi prominentními osobnostmi, internovanými na Jezeří se mimo jiné uvádí zejména Pierre de Gaulle – bratr francouzského prezidenta de Gaulla, syn bývalého ministerského předsedy Michael Clémenceau, Dr. Menetrel – osobní lékař maršála Pétaina, princ Michael Montenegra a další. Tábor byl zřízen 21. června 1943 a fungoval do počátku května 1945.

Ví se například, že zde také byl s určitostí vězněn jeden Čech – dentista, dva Rusové, tři Poláci, jeden Němec a jeden zajatec, jehož národnost ani identita nebyly zatím zjištěny. Zatím se také nepodařilo identifikovat předchozí vypsané zajatce. Ze zámku je údajně z 22. července roku 1943 zaznamenán útěk dvou ruských zajatců Savina a Panastěnka. Bez zajímavosti určitě není také skutečnost, že v lese poblíž zámku Jezeří byla před časem Karlem Novákem nalezena identifikační známka některého ze zajatců, který patřil do stavu Stalag IV H Zeithain. Zda šlo o známku Savina, Panastěnka nebo jiného z ruských zajatců, kteří byli právě z Zeithainu na Jezeří odesláni, se zatím neví. Údaje z nalezené identifikační známky: STALAG IV H 37763

Peirre de Gaulle. Narozen 22. března 1897 v Paříži, zemřel 26. prosince 1959 v Neuilly-sur-Seine. Senátor 1948 – 1951, poslanec 1951 – 1956 za hnutí Sdružení francouzského lidu – RPF. Bratr francouzského prezidenta Charlese de Gaulle (celým jménem Charles Joseph Marie de Gaulle, narozen 22. listopadu 1890 v Lille, zemřel 9. listopadu 1970 v Colombey-les-Deux-Églises). Pierre de Gaulle ve své biografii uvádí, že byl opravdu za druhé světové války vězněn na zámku Jezeří/Eisenberg, ovšem chybně uvádí, že poblíž Karlových Varů v Čechách. Zatčen byl 16. března 1943, do Paříže se vrátil 12. května 1945.

V biografii princ Michael Petroviæ-Njegoš of Montenegro (narozen 14. září 1908 v Podgorici, zemřel 24. března 1986 v Paříži) uvádí, že byl také v roce 1943 ve Francii zatčen a deportován do koncentračního tábora, někde ve východním Německu.

 

Edvard D. Beneš

Zámek Jezeří za druhé světové války

Post navigation