pragl

V minulých dnech by oslavil narozeniny bývalý příslušník 311. čs. bombardovací perutě RAF, teplický rodák LAC Heinz Adler, který by se dožil 87 let. Druhé výročí je smutnější. Před dvaceti lety  zemřel radiotelegrafista/střelec Sgt Josef Alois Prágl, pocházející ze Sířejovic na Litoměřicku.

Heinz Adler se narodil v Teplicích – Šanově 21. července 1921. Vystudoval gymnázium a stihl jeden ročník polytechnické školy. Na začátku června 1939 odjel s transportem židovských dětí, organizovaným Nicolasem Wintonem, z Československa do Anglie. Dne 13. července 1941 byl přidělen k Náhradnímu tělesu čs. armády v Anglii a zařazen k pěchotní výcvikové rotě. K letectvu RAF byl přemístěn v září téhož roku. Dne 9. září byl přijat do RAF jako Volunteer Reserve v hodnosti AC2. Koncem ledna 1942 se stal příslušníkem 311. čs. bombardovací perut jako člen pozemního personálu. Prošel korzem F.M.E. u No. 4 S of T. T. a v prosinci 1942 už byl u jednotky zařazen jako Fitter II E.  Dne 22. července 1943 byl přemístěn k No. 8311 Service Echelon v Leuchars. V říjnu 1944 byl přídělen jako obsluha na základnu RAF Tain ve Skotsku. V srpnu se s celým čs. zahraničním letectvem z Anglie vrátil do vlasti. Na konci února 1946 demobilizoval z armády. Další údaje o jeho osobě nejsou známy. Vyznamenání: Čs. medaile Za chrabrost, Čs. medaile Za zásluhy II. stupně, Čs. vojenská pamětní medaile Velká Británie, Defence Medal, War Medal.

Josef Alois Prágl se narodil 18. března 1913 v Sířejovicích na Litoměřicku. Před válkou bydlel ve Lbínu u Teplic. V červnu 1938 odjel ze Zlína jako zástupce prodejny firmy Baťa do Holandské Guayany, kde byl v následujícím roce internován, jako politický vězeň. V polovině března 1943 navázal spojení s leteckým attaché v kanadské Montrealu. V roce 1943 byl propuštěn z internace v Holandské Guayaně a odjel do Kanady. Dne 22. listopadu 1943 byl prezentován na čs. konzulátu v Kanadě a ještě týž den zařazen do RAF, jako Volunteer Reserve v hodnosti AC2 k pozemní obsluze. Následující den se přemístil k No. 31 P. D. Moncton a v polovině prosince 1943 odplul lodí z kanadského Halifaxu do Anglie. Zde byl nejdříve přidělen k Čs. Depot v St. Athan. Radiotelegrafický výcvik absolvoval v No. 1 Radio School Cranwell a poté byl jako WOP/AG zařazen k No. 10 Air Gunnery School v Barrow k výcviku palubního střelce. Ten úspěšně absolvoval a byl přeřazen k 311. čs. bombardovací peruti, a to 28. října 1944 na základnu v Tain. V lednu 1945 odletěl do Nassau na Bahamy do operačního kurzu č. 47 k 111. OTU. V červnu 1945 se vrátil k 311. čs. bombardovací peruti. K 1. září 1945 byl znovu doma, ve vlasti. Dvacet dní nato demobilizoval z armády a nastoupil jako správce v koloniálním obchodě v Bytřanech u Teplic. V roce 1968 nastoupil jako skladník ve Vojenském léčebném ústavu v Teplicích. Zemřel 22. července 1988 v Teplicích.  Vzynamenání: Čs. válečný kříž 1939, ČS. medaile Za chrabrost, Čs. medaile Za zásluhy I. stupně, Čs. vojenská pamětní mediale Velká Británie, Star 1939 – 45 with Air Crew Europa Star, Atlantic Star, Defence Medal, War Medal.

pragl

 

Výročí: LAC Heinz Adler (787937), Sgt Josef Alois Prágl (654808)

Post navigation