The_Soviet_Union_1969_CPA_3746_stamp_(World_War_II_First_Foreign_Hero_Otakar_Jaroš)

Dnes si připomínáme účastníka čs. zahraničního odboje na Východě, československého důstojníka, který hrdinně padl v bitvě u Sokolova.
Narodil 1. srpna 1912 v Lounech v rodině topiče c. k. státních drah. Dětství prožil v mělníku, kde působil v organizaci Skaut. Byl absolventem tamního gymnázia, studium však nedokončil. Poté absolvoval Vyšší elektrotechnickou školu v Praze, od roku 1933 poddůstojnickou školu v Trnavě, dále školu pro důstojníky v Turnově a Vojenskou akademii v Hranicích. Do roku 1938 byl velitelem telegrafní čety v Prešově. Po podepsání Mnichovské dohody byl demobilizován a působil jako poštovní úředník v Náchodě. V srpnu roku 1939 utekl do Polska, kde vstoupil do čs. zahraniční armády. Odtud se dostal do Sovětského svazu. V roce 1942 nastoupil do výcvikového tábora čs. jednotek v Buzuluku. Tam se stal velitelem 1. roty, 1. československého samostatného praporu v SSSR. Jako prvorepublikovému důstojníkovi mu vadilo politické ovlivňování jednotky, neměl rád politruky a jakékoliv bolševické propagátory. Velmi rád fotografoval a mnohé ze snímků, které pochází z Buzuluku, jsou jeho dílem. Po odeslání československé jednotky na frontu bránila jeho první rota vesnici Sokolovo. Zde se 8. března 1943 odehrála velice těžká bitva, při níž tehdejší nadporučík Otakar Jaroš padl. Jako vůbec první cizinec byl oceněn in memoriam titulem Hrdina Sovětského svazu, a byl posmrtně povýšen do hodnosti kapitána. Až do politických změn v Československu v roce 1989, byly jeho jméno i jeho hrdinská smrt zneužívány komunistickou propagandou. Otakara Jaroše, který byl ve skutečnosti antikomunistou, se představitelé KSČ neštítili označit za „mladého komunistu,“ aby bylo dokázáno, že hrdiny byli vlastně jenom komunisté. Čestný občan města Louny od 17. června 1994.

Vyznamenání: in memoriam Hrdina Sovětského svazu, in memoriam Řád Lenina, Čs. válečný kříž 1939 in memoriam, Sokolovská pamětní medaile in memoriam, Čs. Vojenský Řád bílého lva Za vítězství in memoriam.

 

Výročí: kpt. Otakar Jaroš (19/d)

Post navigation