Net Pomnik NV 5

Pomník obětí Prusko – rakouské války z roku 1866 má zpět obec Nová Ves v Horách. Památník, který je jednou z dominant obce, sloužil v minulosti také jako milník. Znovu byl slavnostně uveden na veřejnost 27. září. Byli jsme u toho.
V letošním roce se vedení Nové Vsi rozhodlo nechat vyrobit kopii pomníku, aby byl důstojnou památkou připomínající historické události v obci.
Vykládání kanonu pro slavnostní ránu.

Replika byla částečně pořízena z rozpočtu obce a částečně díky příspěvku Evropské unie a Státního zemědělského investičního fondu. Pořízení nového památníku vyšlo na 445 tisíc korun.
Usazování kanonu před slavnostním výstřelem.

Slavnosti, která představila pomník široké veřejnosti se kromě zástupců obce zúčastnili také členové Severočeského leteckého archivu z Mostu a zájemci o historii v historických uniformách kolem Honzy Nového z Litvínova. Nechyběl ani dobový kanón, ze kterého mělo být slavnostně vystřeleno. Bohužel, do scénáře významně promluvilo počasí. Hustě pršelo, navlhnul střelný prach a rána se neuskutečnila. Došlo tedy alespoň na slavnostní salvu z pušek.

Honza Nový právě láduje.

Památník obětí Prusko-rakouské války z roku 1866 připomíná tři padlé obyvatele z nedaleké osady Mikulovice. Původní památník byl odhalen při příležitosti 50 let vlády císaře Františka Josefa I.
Pokus o slavnostní výstřel. Bohužel neúspěšný.

Obnova památníku probíhala v dílně sochaře Šterby na Plzeňsku. Vlastní osazení na místo původního památníku proběhlo koncem července. Následovala parková úprava místa. Z nejbližšího okolí byly odstraněny stromy, které vzhledem k svému stáří a stavu, hrozily pádem. Slavnostně byl uveden znovu na veřejnost navečer 27. září 2010.
Čestná stráž u pomníku.

 

Odhalení pomníku v Nové Vsi v Horách

Post navigation