SEVEROČESKÝ LETECKÝ ARCHIV MOST je občanské sdružení, které si klade za cíl získávat a schraňovat poznatky o letecké historii regionu a novodobé historii vůbec. Založen byl 17. prosince 1991 jako jeden celek, který se později rozdělil na tři skupiny, a to mosteckou, chomutovskou a teplickou.

 

Za dobu své existence uspořádal několik výstav a besed  v Litvínově, v Mostě a v Žatci. První dvě výstavy, které se uskutečnily v litvínovské Citadele (1990 a 1991), byly uspořádány ještě před samotným vznikem SLA, pod hlavičkou klubu plastikových modelářů. Členové severočeského leteckého archivu se aktivně věnují tzv. letecké archeologii, kdy vyzvedávají trosky sestřelených nebo havarovaných letadel z období II. světové války a jsou také často zváni svými kolegy z jiných krajů České republiky k pomoci při vyzvedávání trosek. Spolupracují s různými institucemi zabývajícími se studiem a výzkumem v oblasti vojenství a jeho historie, s významnými českými historiky a renomovanými autory literatury faktu. Členové Severočeského leteckého archivu Most se významnou měrou zasloužili o vybudování několika památníků americkým letcům, kteří při válečných operacích zahynuli na území severních Čech.

 

Výstavy pořádané Severočeským leteckým archivem Most:

Severočeši na křídlech Anglie (1990) – Citadela Litvínov

Nálety na Chemické závody 1944 – 1945 (1991) – Citadela Litvínov

Severočeši v RAF a Perutě pomsty (1992) Divadlo Rozmanitostí Most

Letecká válka nad Mosteckem (1995) – Okresní muzeum v Mostě

 

Besedy:

S americkým válečným veteránem Leslie L. Latzem (1996) – Centrum volného času Most

O letecké válce a příslušnících RAF ze severu Čech (2006) – Křížova vila Žatec

 

Památníky americkým letcům:

George Frank Wilson jr. (1992) – Perštejn na Chomutovsku, ve spolupráci s chomutovskými členy SLA

John Halstead Banks III. (1993) – Lom u Mostu

Thomas F. Kahler a Theodore R. Smith (1996) – letiště Aeroklubu Most

John J. Cunningham, Gerald W. Milburn, Robert W. Buchholz, Casimer E. Milaszewski, William D. Riber (2001) – Křížatky, ve spolupráci s dalšími subjekty

 

Pamětní deska:

Rudolf Scholz (1992) – příslušníkovi RAF, na rodném domě v Litvínově

 

Publikace a brožury:

Zapomenutý letec Rudolf Scholz (1992)

První a poslední akce (G. F. Wilson 1992) – vydali chomutovští členové SLA

Za naši svobodu (J. H. Banks 1993)

Teplice – Šanov (1995) – vydali tepličtí členové SLA

Tragédie Pekelných andělů (1996)

Teplice 21. červenec 1944 (2000) – doplněné vydání původní brožury Teplice – Šanov z roku 1995

Mukov 21. červenec roku 1944 (2000)

Křížatky 1944 (2001)
Učební pomůcky pro školy:

  1. světová válka – bombardování Mostecka (spolupráce s Magistrátem města Mostu – 2010)
  2. světová válka – havárie letadel na Mostecku (spolupráce s Magistrátem města Mostu – 2011)