StalagSagan

Karel Novák s Frantou Pánovem, kterému nikdo neřekne jinak než Fík, vykopali před časem v lese na Teplicku dvě velice zajímavé válečné identifikační známky. Podívejte se na fotky …
Dva kusy osobních identifikačních známek z období druhé světové války vykopali u Teplic František Pánov (vlevo) a Karel Novák (vpravo) ze Severočeského leteckého archivu Most. Na tom by asi nebylo nic až tak divného, v severních Čechách se nacházejí poměrně často. „Obě osobní identifikační známky jsme našli v lese poblíž Teplic,“ prozradil Karel Novák s tím, že oba nálezy byly učiněny jen několik stovek metrů od sebe. Zajímavostí však je, komu známky patřili.

První nalezená známka je ze zajateckého tábora Stalag VIII C v polském Saganu. „Bohužel asi jen těžko budeme dohledávat, komu podle čísla na ní vyřazeném, patřila,“ prohlásil Karel Novák, který se hlavně podivuje nad tím, kde se na Teplicku tato zajatecká známka vzala. „S největší pravděpodobností ji její majitel zahodil, nejspíš v době, kdy byl na útěku ze zajateckého tábora, tak aby ji u něj při prohlídce německé orgány v případě zadržení nenašly. Jiná varianta mě v tuto chvíli nenapadá,“ řekl dále Novák.

V Ústeckém kraji se zajatecké známky vyskytují, ovšem jsou z jiných táborů, především ze Stalag IV C v Bystřici u Teplic/Wistritz, ze Stalag IV B v německém Mühlbergu nebo Stalag IV H v saském Zeithainu. Všechny zajatecké tábory v této oblasti totiž patřily pod správu Vehrkreis IV v Drážďanech a transportovaly zajatce do oblasti kolem Mostu/Brüx, zejména pak do hnědouhelných dolů a chemičky v Záluží/Matlheuern.

 

Známka z polského Saganu, který je znám takzvaným Velkým útěkem letců z roku 1944, kteří byli až na tři všichni pochytáni a potom jich bylo 50 pro výstrahu zastřeleno, je v této oblasti raritou. Mimochodem málo známou skutečností zůstává fakt, že čtyři těla zastřelených letců z Velkého útěku byla zpopelněna v mosteckém krematoriu a zatím nikdo neupřesnil, ani nevyvrátil, že tato čtveřice byla s největší pravděpodobností na Mostecku také zastřelena. Rob Davis například ve své práci, která Velký útěk letců ze Saganu velice podrobně popisuje, uvádí u Jerzyho Tomasce Modscheina (RAF nr. P0913, kgf. n. 680), příslušníka 304. polské bombardovací perutě, že byl zadržen na Liberecku a zavražděn neznámým Gestapákem v Mostě/Brüx.

 

Druhá identifikační známka, které se bohužel našla jen jedna polovina, je ještě větší zvláštností. Nosil ji totiž příslušník velitelství Pořádkové policie v ukrajinském Kijevě. Tato jednotka se například podílela na obrovském masakru Židů v roce 1941 v rokli Babi Jar u Kijeva, kde bylo později napočítáno přes 33 tisíc obětí. Taktéž určit, kdo byl jejím vlastníkem bude obtížné. „Podle toho, kde až byla známka nalezena, tak se dá odhadnout, že ji měl nejspíš někdo, kdo asi utíkal před postupující Rudou armádou a zároveň prchal před spravedlivým trestem za dění na Ukrajině. Určitě měl několik lidí na svědomí,“ myslí nálezce známky František Pánov.

Kolem identifikace majitelů známek se i přesto, že může trvat několik let a výsledek není vůbec jistý, každopádně rozběhlo pátrání.

 

Edvard D. Beneš

Karel Novák s Fíkem vykopali dva velice zajímavé kousky

Post navigation